Eelarvestrateegia 2016-2019 menetlus

PÕLVA VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016–2019 KOOSTAMINE JA MENETLEMINE

 

• Põlva valla eelarvestrateegia 2016–2019 PROJEKT

• Eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine toimub Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 määruse nr 1-2/27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" alusel.

• Põlva Vallavolikogu 10.06.2015 otsusega nr 1-3/28 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis volikogu eelarvestrateegia projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

 

• Põlva Vallavalitsus avalikustas elarvestrateegia projekti 15.06.2015–14.08.2015 Põlva valla kodulehel, Põlva Keskraamatukogus ja Põlva Keskraamatukogu haruraamatukogudes. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 projekti avaliku väljapaneku jooksul 15.06.2015–14.08.2015 laekunud ettepanekute arutamiseks korraldati 03.09.2015 avalik arutelu.

 

• Eelarvestraeegia eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud:

Terje Vaino ettepanek

Marika Rehemetsa ettepanek

Kaisa Tammoja ja Monika Tohva ettepanek

Indrek Sarapuu ja Triinu Sarapuu ettepanek

Marju Huuse ettepanek

Peeter Aasa, Aive Kolsare ja Kristina Aabramsi ettepanek

Kati Kongo ettepanek

Tiia Allase ja Eduard Parhomenko ettepanek

Andres Neeme ettepanek

Koit Nooki ettepanek

Andres Vijari ettepanek

 

• Põlva Vallavalitsuse 04.09.2015 korraldusega nr 2-3/562 "Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava ja Põlva valla eelarvestrateegia väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas" võttis valitsus seisukohad avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas. Vallavalitsus esitas ettepanekud koos oma seisukohtadega vallavolikogule 04.09.2015.

 

Põlva Vallavolikogu kultuurikomisjoni 15.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 16.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva Vallavolikogu hariduskomisjoni 17.09.2015 koosoleku protokoll

Põlva Vallavolikogu arengukomisjoni 21.09.2015 koosoleku protokoll

 

• Põlva Vallavolikogu 14.10.2015 määrus nr 1-2/25 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019"

Põlva vallavolikogu 14.10.2015 istungi protokoll

 

Viimati muudetud: 29.11.2016 11:00, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee