Volikogu istung 11.11.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne üheksas istung toimub kolmapäeval, 11. novembril 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord;  ettekandja Helen Metsma

 

2. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lisa

ettekandja Tiivi Parts

 

3. Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord ; ettekandja Janika Usin

 

4. Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; ettekandja Eliko Saks

 

5. Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine; ettekandja Eliko Saks

 

6. Põlva Vallavolikogu 29. septembri 2015. a otsuse nr 1-3/40 "Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks" muutmine; ettekandja Martti Rõigas

 

7. Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määruse nr 1-2/35 "Elamutele toetuse määramise kord" muutmine; ettekandja Märt Eskor

 

8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks; ettekandja Märt Eskor

 

9. Vallavara tasuta kasutusse andmine; ettekandja Mari-Riina Terna

 

10. Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine;  I lugemine; ettekandja Koit Nook

 

11. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 06.11.2015 08:55, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee