Volikogu istung 09.12.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümnes istung toimub kolmapäeval, 9. detsembril 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks ME83; ettekandja Tiivi Parts

2. Keskväljaku detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine OE85; ettekandja Tiivi Parts

3. Tänavate aluse maa munitsipaalomandisse taotlemine OE86; ettekandja Tiivi Parts

4. Vallavara omandamine OE84; ettekandja Martti Rõigas

5. Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord ME58; ettekandja Mari-Riina Terna

6. Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine OE73 II lugemine; ettekandja Aigi Tiks

7. Põlva valla soojusmajanduse arengukava heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE91; ettekandja Märt Eskor

    Lisa

8. Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määrus nr 1-2/14 "Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine" muutmine ME94; ettekandja Märt Eskor

9. Põlva valla sõltuvatele üksustele antava laenu piirmäära kehtestamine 2016. aastaks OE93; ettekandja Märt Eskor

10. Põlva valla 2015. aasta teine lisaeelarve ME92; ettekandja Märt Eskor

11. Põlva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine ME90 I lugemine; ettekandja Märt Eskor

       Eelarve 2016; Lisad 1, 2, 3; Abitabelid 2016

12. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 04.12.2015 21:43, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee