Volikogu istung 13.01.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne esimene istung toimub kolmapäeval, 13. jaanuaril 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine OE73 II lugemine ja vastuvõtmine

ettekandja Aigi Tiks

 

2. Põlva Kooli põhimäärus ME88

ettekandja Aigi Tiks

 

3. Mammaste Lasteaia põhimäärus ME89

ettekandja Aigi Tiks

 

4. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine ME70

ettekandja Tiivi Parts

 

5. Vallavara tasuta võõrandamine ja tasuta omandamine OE102

ettekandja Tiivi Parts

 

6. Vallavara omandamine OE104

ettekandja Tiivi Parts

 

7. Põlva Linnavolikogu 5. aprilli 2002. a otsusega "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine OE96

ettekandja Tiivi Parts

 

8. Maarja tn 1 kinnisasjale Põlva valla kasuks hoonestusõiguse seadmise taotlemine OE101

ettekandja Martti Rõigas

 

9. Audiitori määramine OE100

ettekandja Märt Eskor

 

10. Põlva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine ME90 II lugemine ja vastuvõtmine

ME90 muudatusettepanekud II lugemiseks

ME90 eelarve lisad

ettekandja Märt Eskor

 

11. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks OE99

ettekandja Märt Eskor

 

12. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks OE98

ettekandja Kuldar Leis

 

13. Jooksvad küsimused. Arupärimisele vastamine

 

Viimati muudetud: 11.01.2016 08:24, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee