Volikogu istung 10.02.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne teine istung toimub kolmapäeval, 10. veebruaril 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Umbusalduse avaldamine revisjonikomisjoni esimehele OE4; ettekandja Kuldar Leis

 

2. Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine OE5; ettekandja Kuldar Leis

 

3. Põlva Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine OE8; ettekandja Kuldar Leis

 

4. Kohanime määramine ME71; ettekandja Tiivi Parts

 

5. Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a otsuse nr 1-3/3 ″Vallavara omandamine″ muutmine OE6; ettekandja Eliko Saks

 

6. Arvamuse andmine Himmaste liivamaardla Himmaste liivakarjääri kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta OE1

ettekandja Andres Vijar

 

7. Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2030 ME3 kinnitamine; ettekandja Märt Eskor

 

8. Põlva valla terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE95;

ettekandja Janika Usin

 

9. Tunnustusavalduste andmine OE2; ettekandja Janika Usin

 

10. Jooksvad küsimused

10.1. Kohaliku omavalitsuse juhendmaterjal alkoholipoliitika rakendamiseks

ettekandja Riina Raudne

Viimati muudetud: 05.02.2016 18:46, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee