Volikogu istung 11.05.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne viies istung toimub kolmapäeval, 11. mail 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Haldusreformi hetkeseis; ettekandja Põlva maavanem Ulla Preeden

2. Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord ME33; ettekandja Helen Metsma

3. Võlanõustamisteenuse osutamise kord ME34; ettekandja Helen Metsma

4. Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1-2/1 "Põlva Kooli põhimäärus" muutmine ME38; ettekandja Janika Usin

5. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks OE41; ettekandja Janika Usin

6. Põlva Vallavolikogu 20. novembri 2013. a määruse nr 1-2/1 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine ME42; ettekandja Kaira Perv

7. Põlva Vallavolikogu 12. novembri 2014. a otsuse nr 1-3/43 "Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine OE43;

ettekandja Georg Pelisaar

8. Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine OE40; ettekandja Anne Nook

9. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine Räpina valla ja Värska valla osas OE45; ettekandja Kuldar Leis

10. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 06.05.2016 21:17, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee