Volikogu istung 14.12.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne teine istung toimub kolmpäeval, 14. detsembril 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.


Istungi päevakord:
1. Õiend Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta OE74

Roomet Rattuse ettepanek

Laheda Vallavalitsuse teenistujate ettepanek

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse teenistujate ettepanek

MTÜ Valla- ja linnasekretärid ettepanek

Erki Rüütli ettepanek

Sirje Tobrelutsu ettepanek

Ülo Needo ettepanek

Alar Oppari ettepanek 1; ettepaneku lisa

Ühinemislepingu projekt

ettekandja Kuldar Leis
2. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine OE77
ettekandja Eliko Saks
3. Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks ME69
ettekandja Martti Rõigas
4. Ettevõtlustoetuse andmise kord ME72 I lugemine
ettekandja Martti Rõigas
5. Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021 arutelu

Abitabel

Lisa
ettekandja Martti Rõigas, kaasettekandja Aigi Jänes
6. Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve ME75
ettekandja Märt Eskor
7. Põlva valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine ME73 I lugemine

Eelarve lisad
ettekandja Märt Eskor
8. Põlva valla sõltuvatele üksustele antava laenu piirmäära kehtestamine 2017. aastaks OE78
ettekandja Märt Eskor

9. Audiitori määramine OE70
ettekandja Märt Eskor
10. Põlva Vallavolikogu 20. novembri 2013. a määruse nr 1-2/1 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine ME71
ettekandja Georg Pelisaar
11. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 09.12.2016 18:22, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee