Enampakkumise teade

Põlva Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras hoonestatud kinnistu.

 

Kinnistu andmed: Põlva vallas Mammaste külas Keldrikaela tee 2 asuv Uus Vallamaja kinnistu (registriosa nr 555538, katastritunnus 62101:001:0134, üldpind 5528 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%). Hoone ehitusalune pind on 840 m² ning suletud netopind 772 m². Kinnistu on koormatud tähtajatu äriruumi üürilepinguga, mille kohaselt kasutab Maanteeamet kokku 246,1 m² büroopinda ning 64 m² suurust garaaži. Kinnistu  alghind on 400 000 (nelisada tuhat) eurot.

 

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist

Pildid

 

Kinnistu asub Põlva vallas Mammaste külas Põlva ringtee ääres, eluhoonete piirkonnas, ca 1 km kaugusel Põlva kesklinnast. Juurdepääs kinnistule on asfaltkattega teelt väga hea, parkla on asfalteeritud, parkimiskohti kinnistul ca 30, neist osaliselt varjualusega. Kinnistu on varustatud tsentraalsete kommunikatsioonidega. Kinnistul asuv hoone on ehitatud 1975 arhitekti Vilen Künnapu kavandi alusel kolhoosikeskuseks. Kuni 2014. aasta lõpuni oli hoone kasutusel vallamajana. Käesoleva ajani on hoones Maanteeameti büroo- ja klienditeenindusruumid.

 

Pakkumise esitamine

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.12.2015 kell 11.00. Pakkumine esitada kirjalikult, suletud ümbrikus, aadressil Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, Põlva vald, Põlva maakond 63308 või saata kullerpostiga. Ümbrikule märkida: "Uus Vallamaja. Mitte avada enne 01.12.2015 kell 11.15". Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

- avaldus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel

- pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, kontakttelefon, e-post

- sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma

- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri

- juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri

- tagatisraha maksedokumendi koopia

Pakkumuse võib esitada pakkumuse esitamise vormil.

 

Pakkumised avatakse 01.12.2015 kell 11.15 Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva 63308.

 

Enampakkumise tingimused

 

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks päeval, mis on märgitud saatekoha postitemplil, selle puudumisel sihtkoha postitemplil või tema saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadeta posti teel.

 

Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Enampakkumise läbiviija, kuulutades enampakkumise kindlaksmääratud ajal ja kohas avatuks, teatab alghinna ning annab kohalviibijatele võimaluse 15 minuti jooksul esitada täiendavalt kirjalikke pakkumisi. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ühtegi pakkumist arvesse ei võeta.

 

Pakkumisel tuleb tasuda tagatisraha 2000 eurot Põlva Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE021010402018689001 (SEB). Makseselgitus: "Tagatisraha 01.12.2015 Uus Vallamaja kinnistu enampakkumisel osalemise eest". Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2015.  Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul.

 

Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise läbiviija pakkumised nende registreerimise järjekorras.

 

Põlva Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu enampakkumise ettevalmistamise ja selle läbiviimisega seotud isikud, samuti enampakkumise tulemuste kinnitajad, nende lähisugulased ja -hõimlased ning maksuvõlglased.

 

Enampakkumise võitjal (ostjal) tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni üks kuu.

 

Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud (sh notaritasud, riigilõivud) kannab ostja.

 

Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks. 

 

Varaga tutvumine, lisainformatsiooni vara, üürilepingu ja enampakkumise kohta saab tööpäeviti abivallavanemalt Martti Rõigaselt, tel 5304 1508 või e-posti teel martti@polva.ee.

Viimati muudetud: 01.06.2017 09:43, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee