Volikogu istung 13.09.2017

Põlva  Vallavolikogu  esimese  koosseisu  viiekümne  esimene  istung  toimub  kolmapäeval, 13. septembril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Põlva Vallavolikogu 30. jaanuari 2003. a otsusega nr 21 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Koogi 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE33

ettekandja Priit Paalo

 

2.  Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine OE46

ettekandja Eliko Saks

 

3.  Audiitori määramine OE48;  ettekandja Märt Eskor

 

4.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜle Põlvamaa Omavalitsuste Liit OE51

ettekandja Georg Pelisaar

 

5.  Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruse nr 1-2/22 "Põlva Roosi Kooli põhimäärus" muutmine ME32

ettekandja Janika Usin

 

6.  Põlva Vallavolikogu 8. aprilli 2015. a määruse nr 1-2/11 "Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamine ME47

ettekandja Janika Usin

 

7. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks OE50;  ettekandja Janika Usin

 

8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks OE49;  ettekandja Martti Rõigas

 

9. Jooksvad küsimused

Viimati muudetud: 08.09.2017 17:39, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee