Projektid

Projekti nimi Projekti kestvus
Kuidas Euroopa Liidu 2004. aasta laienemine on mõjutanud väikeste maapiirkondade elanikke?

"How has the enlargement of the European Union in 2004 influenced citizens in small rural communities in Europe?"

 

Programme "Europe for Citizens" • Applicab...

2015 - 2016
Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine

Aastase pilootprojekti käigus rakendatakse SPLO meetodit Võru, Tartu ja Põlva maakonna 2-3 kooli esimeses kooliastmes kaasates ühe klassi jagu õpilasi terve õppeaasta jooksul. Õpilastele õpetatakse ennetustööna sot...

1.08.2014 – 30.09.2015
Eterniidi kogumine Põlva vallas

Projekti raames võimaldatakse Põlva valla elanikel jäätmejaama tasuta ära anda vana eterniiti, millega tagatakse eterniidi nõuetekohane käitlemine.

 

Projekti eesmärk:

Era...

juuni-august 2014
Põlva linna endise villavabriku hoonete lammutamine

Põlva linna endise villavabriku lagunenud ja ohtlike hoonete lammutamine.
Projekti käigus lammutatakse Oja 6 kinnistul kolm hoonet kogupinnaga 909 m2 , antakse taaskasutusse 1529,1 t tekkivaid jäätmeid ja h...

01.01-31.08.2013
Põlva linna sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Uus ja J. Käisi tänavatel
 
Juulis 2013 jõudsid lõpule projekti „Põlva linna sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Uus ja J. Käisi tänavatel” ehitustööd. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 146 242,20...
juuli 2012 - august 2013
House of Sounds

Eesti-Läti koostööprojekt "House of Sounds", täisnimi "House of Sounds - renovation of instrumental music traditions in Vidzeme and South Estonia".

 

Projekti peamine eesmärk on Krape ja Põlva ...

14.09.2012-13.11.2013
Young Active Creative
Projekti ametlik nimi: "Vital Communities by Promotion of Youth Skills and Involvement"

Projekti eesmärgiks on kasvatada Põlva ja Ogre väikelinnade elujõulisust ja noo...
01.02.2012-30.04.2013
Põlva Muusikakooli akende vahetus
Projekti üldeesmärk: Põlva Muusikakooli hoone akende vahetus ja sellega hoone soojapidavuse parendamine
01.03.2011-01.09.2011
Adiste prügila sulgemine
Projekti üldeesmärk: nõuetele mittevastava prügila sulgemine.
20.07.2010-10.08.2011
Põlva lasteaed Mesimumm rekonstrueerimine
Projekti üldeesmärk: Põlva lasteaed Mesimumm õppekeskonna parendamine ja kvaliteedi tõstmine.
01.06.2010-18.08.2011
Leheküljed: 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee