Linna õigusaktid

 • Korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamine (29,5 KB, lisatud: 10.05.2012)
 • Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek (27 KB, lisatud: 10.05.2012)
 • Oja tn 6 ja lähiala asendiplaan (336,9 KB, lisatud: 13.04.2012)
 • Detailplaneeringu algatamine Oja tn 6 kinnistul ja selle lähialal (29 KB, lisatud: 13.04.2012)
 • Põlva Linnavalitsuse ja Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja vahel 19... (29,5 KB, lisatud: 13.04.2012)
 • Loa andmine riigihanke korraldamiseks (27 KB, lisatud: 13.04.2012)
 • Kaevetööde eeskirja lisa 1- avaldus (52,8 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Kaevetööde eeskirja lisa 2 - talong (54,4 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Ringtee 2, Ringtee 4 ja Jaama tn 14d kinnistute ja nende lähiala... (33,5 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Revisjonikomisjoni 2012.a tööplaani kinnitamine (28,5 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Põlva linna kohanime määramise kord (jõustub 1.aprillist 2012) (34 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Põlva linna kaevetööde eeskiri (jõustub 1.aprillist 2012) (115,5 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Laenu taotlemine (27 KB, lisatud: 16.03.2012)
 • Vaba jäägi eraldamine (30 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Hariduskomisjoni koosseisu muutmine (27 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Põlva Keskkooli ümberkorraldamine (27,5 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Eelarve 2012 lisad (36 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Põlva linna 2012.a eelarve vastuvõtmine (28 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Laenu taotlemine (28 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Koostöökomisjoni koosseisu muutmine (27 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama tn 12 kinnistul kehtiva detai... (28,5 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Detailplaneeringu algatamine Oru tn 21, 21a, 23, 23a ja 25 krunt... (27 KB, lisatud: 17.02.2012)
 • Põlva Roosi kooli tegevuskava 2012-2016 (77,8 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Põlva Roosi Kooli arengukava aastateks 2012-2016 (77,8 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Põlva Roosi Kooli arengukava 2012-2016 kinnitamine (82 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Põlva lasteaia Mesimumm arengukava 2012-2016 kinnitamine (82,8 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Lasteaed Mesimummi arengukava aastateks 2012-2016 (124,2 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate kaetava osa mää... (28,5 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Põlva Linnavolikogu 14. novembri 2007 määruse nr 27 „Põlva linna... (27 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Põlva linna 2011.a eelarve lisaeelarve (28 KB, lisatud: 19.01.2012)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee