Linna õigusaktid

 • Detailplaneeringu algatamine krundil Hiire A98 (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Detailplaneeringu algatamata jätmine Võru tn 25 (25 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • AS Põlva Haigla põhikirja muutmine (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve vastuvõtmine (27 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (29 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Võru ... (29 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Jaama... (29,5 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Uus t... (29 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Võru tn 6 (27 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Uus tn 4b (27 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Lao tn (27 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Maarja tn 1, 3, 5 (28 KB, lisatud: 10.01.2007)
 • Põlva linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamine (23 KB, lisatud: 13.12.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine ja muutmine (26,5 KB, lisatud: 13.12.2006)
 • Loa andmine transpordivahendi rentimiseks (27 KB, lisatud: 13.12.2006)
 • Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine (27 KB, lisatud: 13.12.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine J.Käisi 4 (27 KB, lisatud: 13.12.2006)
 • Detailplaneeringu vastuvõtmine avalikustamiseks Jaama 12 (28 KB, lisatud: 08.11.2006)
 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimääruse muutmine (27 KB, lisatud: 08.11.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine ja muutmine (23 KB, lisatud: 08.11.2006)
 • Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (27,5 KB, lisatud: 08.11.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine Salu 17 (27 KB, lisatud: 08.11.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine (29 KB, lisatud: 29.09.2006)
 • Põlva piirkonna jäätmejaama rajamise omafinantseeringu garanteer... (27 KB, lisatud: 06.09.2006)
 • Põlva Linnavolikogu esimehe valimine (27 KB, lisatud: 06.09.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine (29 KB, lisatud: 06.09.2006)
 • Esindaja valimine (27 KB, lisatud: 06.09.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine Piiri 1b (27 KB, lisatud: 06.09.2006)
 • Põlva linna majandusaasta aruande kinnitamine (27 KB, lisatud: 29.06.2006)
 • Põlva Kunstikooli arengukava (136 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee