Linna õigusaktid

 • Põlva Kunstikooli arengukava kinnitamine (27 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Põlva Linna Haldusteenistuse moodustamine (27,5 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Lasteaed Lepatriinu arengukava kinnitamine (27 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Eluruumide sotsiaaleluruumideks kinnitamine (29,5 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine (27 KB, lisatud: 09.06.2006)
 • Põlva linna ja valla jäätmekava muutmise eelnõu heakskiitmine ja... (28 KB, lisatud: 12.05.2006)
 • Põlva Linnavolikogu 16.märtsi 2005 määruse nr 11 “ Eluruumi alal... (27 KB, lisatud: 12.05.2006)
 • Hooldajatoetuse määra kehtestamine (27 KB, lisatud: 12.05.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve muutmine (28 KB, lisatud: 12.05.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine (29,5 KB, lisatud: 12.05.2006)
 • Põlva Roosi Kooli arengukava kinnitamine (27 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Konkurentsiseadusega ning Vabariigi Valitsuse 25.septembri 2001 ... (27,5 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Põlva linna omanduses olevatele eluruumidele üüri piirmäära keht... (27,5 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Aasa 1 (27 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine (27 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine (27 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama 77 (27 KB, lisatud: 17.04.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve täiendamine ja muutmine (29,5 KB, lisatud: 10.03.2006)
 • Loa andmine koopiamasina rentimiseks (27 KB, lisatud: 10.03.2006)
 • Kergliiklusteede ehituseks vajaliku maa omandamise lubamine (27 KB, lisatud: 10.03.2006)
 • Vaba jäägi eraldamine (28,5 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Põlva linna "Aasta tegu 2005" võitja kuulutamine (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Põlva linna 2006.a eelarve hariduskulude jaotus (30,5 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Loa andmine arvutite ja tarkvara rentimiseks (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Jaama 69 hoone rekonstrueerimine sotsiaalhooneks (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine F.Tuglase 10 ja F.Tuglase 10a krunt... (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Detailplaneeringu algatamine Lina ja Kooli tn vahelisel metsa-alal (27 KB, lisatud: 27.01.2006)
 • Põlva linna valimiskomisjoni otsus nr 5 2005 (20,5 KB, lisatud: 21.10.2005)
 • Põlva linna valimiskomisjoni otsus nr 10 2005 (19,5 KB, lisatud: 21.10.2005)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee