Linna õigusaktid

 • Põlva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (26 KB, lisatud: 19.01.2005)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (26,5 KB, lisatud: 19.01.2005)
 • Põlva linnas "Lauluaasta" väljakuulutamine (26 KB, lisatud: 19.01.2005)
 • Komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks (20,5 KB, lisatud: 19.01.2005)
 • Premeerimine (25,5 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Põlva linna 2005.a eelarve vastuvõtmine (25,5 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine ja muutmine (24 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Linnapeale töötasu ja teistele valitsusliikmetele hüvituse suuru... (26 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto kulude hüvitamine te... (25 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Detailplaneeringu algatamine (25,5 KB, lisatud: 16.12.2004)
 • Ühinemine Mittetulundusühinguga Eesti Kommunaalmajanduse Ühing (25,5 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • suuruse kehtestamine 2005. aastaks (23 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2005. aastaks (25,5 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine ja muutmine (22 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Kombijaama rendileandmine (25,5 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimisteks (25 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Detailplaneeringu kehtestamine (25 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama 71 (25,5 KB, lisatud: 12.11.2004)
 • Põlva linna teede nimekirja täiendamine (25,5 KB, lisatud: 06.10.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine ja muutmine (21,5 KB, lisatud: 06.10.2004)
 • Põlva linna tänavate nimekiri (täiendatud) (47 KB, lisatud: 06.10.2004)
 • Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga liitumine (25,5 KB, lisatud: 06.10.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine ja muutmine (33 KB, lisatud: 08.09.2004)
 • Lisa Põlva linna ja valla jäätmekava aastateks 2004 - 2010 juurde (2,1 MB, lisatud: 15.06.2004)
 • Põlva linna üldplaneeringu täiendamise algatamine (25,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Põlva Linna Aumärgi andmine (25 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Põlva linna 2003.a majandusaasta aruande kinnitamine (25,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine (26,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Põlva linna kalmistu eeskiri (36,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Jaama 12a (25,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee