Linna õigusaktid

 • Detailplaneeringu algatamine (25,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Audiitori määramine (25,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • AS Põlva Vesi aktsionäride lepingu sõlmimise heakskiitmine ja ak... (23,5 KB, lisatud: 15.06.2004)
 • Vara tasuta kasutada andmine (26,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva linna haldusterritooriumil 1.juuni, lastekaitsepäeva alkoh... (25,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva Linnavolikogu 18.juuni 2003.a määruse nr 16 “I, II ja III ... (26 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine (25,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva linna turul müügipileti hinna kehtestamine (27,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva Linnavolikogu 16.detsembri 1998.a määruse nr 18 “Põlva lin... (26 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (25,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Jaoskonnakomisjonide moodustamine (27,5 KB, lisatud: 12.05.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine (20 KB, lisatud: 14.04.2004)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama 54 (25 KB, lisatud: 14.04.2004)
 • Põlva linna ja valla jäätmekava eelnõu heakskiitmine ja avalikul... (26 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (25,5 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine (23 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • Ettepaneku tegemine (26,5 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • EL Ühtekuuluvusfondi projekti “Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ... (26 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama 12a ja piirneval alal (25 KB, lisatud: 17.03.2004)
 • Põlva linna jalgteede võtmine linna teede nimekirja (25 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Üldhariduskoolide õpilaste ja lasteaialaste toitlustustoetuse k... (26,5 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Põlva linna 2004.a eelarve täiendamine ja investeeringute jaotus (22 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Nõusoleku andmine piiri korrigeerimiseks (25,5 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (26 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Kinke vastuvõtmine (25,5 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Põlva linna jalgteede nimekiri (28,5 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • AS Põlva Reoveepuhasti aktsiate ostu taotlemine (25 KB, lisatud: 18.02.2004)
 • Vaba jäägi eraldamine (26,5 KB, lisatud: 21.01.2004)
 • Põlva linna tänavate nimekiri (46,5 KB, lisatud: 21.01.2004)
 • Põlva linna tänavate võtmine kohalike teede nimekirja (25 KB, lisatud: 21.01.2004)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee