Linna õigusaktid

 • AS Põlva Haigla põhikirja ning aktsiakapitali muutmine eurole ül... (26,5 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • AS Põlva Soojus põhikirja ning aktsiakapitali muutmine eurole ül... (29,5 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve lisaeelarve (29,5 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • Maamaksust vabastamise summa suuruse kehtestamine 2012. aastaks (28 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2012. aastaks (26,5 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • Põlva Linnavolikogu kultuurikomisjonikomisjoni koosseisu muutmine (27 KB, lisatud: 16.12.2011)
 • Põlva Keskkooli arengukava aastateks 2012-2014 (1,6 MB, lisatud: 16.12.2011)
 • Terviktekst: Põlva linna munitsipaalkoolide ja koolieelsete last... (30,5 KB, lisatud: 18.11.2011)
 • Audiitori määramine (49,8 KB, lisatud: 18.11.2011)
 • Kesk 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (28,5 KB, lisatud: 13.10.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve muutmine (29,5 KB, lisatud: 13.10.2011)
 • Loa andmine arvutite rentimiseks (28,5 KB, lisatud: 13.10.2011)
 • Detailplaneeringu algatamine Ringtee 24 kinnistul (27,5 KB, lisatud: 14.09.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve lisaeelarve ja eelarve muutmine (31,5 KB, lisatud: 14.09.2011)
 • F.Tuglase 10 ja F.Tuglase 10a kinnistute detailplaneeringu kehte... (28 KB, lisatud: 14.09.2011)
 • Põlva linna 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine (28,5 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Detailplaneeringu algatamine J. Käisi tn 11b (28 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Põlva linna aasta õpetaja tiitli ja hariduspreemia statuut (51 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Kinnistu Oja tn 6 ostmine (28,5 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Esindaja tagasikutsumine Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosole... (28 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekult ja ... (28 KB, lisatud: 17.06.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve muutmine (28,5 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Preemia maksmine Tarmo Tammele (27,5 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Laenu taotlemine KEKi piirkonnale (27 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Linnapea asendaja määramine (27 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (28,5 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Puhkusehüvituse maksmine Tarmo Tammele (27 KB, lisatud: 13.04.2011)
 • Põlva linna ja valla jäätmekava 2011–2020 vastuvõtmine (27 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Linnapeale töötasu määramine (28 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Rahvakohtunikukandidaatide valimine (28,5 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee