Linna õigusaktid

 • Põlva linna 2011.a eelarve muutmine (29,5 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Põlva linna ja valla jäätmekava 2011-2020 (875,5 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Põlva Linnavolikogu 14. märtsi 2007. a määruse nr 10 „Põlva linn... (27,5 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Projekti „ Ehitaja tänava piirkonna kergliiklustee rajamine” oma... (28,5 KB, lisatud: 09.03.2011)
 • Põlva linna ja Põlva valla ühise sotsiaalse töö arengukontseptsi... (718,5 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Projektlaagri pidamise loa andmise kord (32 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve 1. lisaeelarve (27,5 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Jaoskonnakomisjoni moodustamine Riigikogu valimisteks (28 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve investeeringute jaotus (29,5 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Põlva linna ja Põlva valla ühise sotsiaalse töö arengukontseptsioon (28 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve hariduskulude jaotus (29,5 KB, lisatud: 09.02.2011)
 • Põlva linna 2011.a eelarve (33,5 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Vaba jäägi eraldamine 2011 (29 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Seletuskiri „Põlva linna 2011.a. eela... (35 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Põlva linna 2011. aasta eelarve vastuvõtmine (28 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Põlva valla ja Põlva linna piiride korrigeerimine - Lisa (428,1 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Põlva valla ja Põlva linna piiride korrigeerimine (27 KB, lisatud: 19.01.2011)
 • Oja tn 5 maa munitsipaalomandisse taotlemine - Lisa (104,9 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Oja tn 5 maa munitsipaalomandisse taotlemine (27,5 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Põlva linnas 2011.aasta teema-aasta väljakuulutamine (27 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Põlva Ühisgümnaasiumi põhimäärus (140,5 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Põlva Roosi Kooli põhimäärus (115 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Põlva Keskkooli põhimäärus (156,5 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Põlva linna 2010.a eelarve 3. lisaeelarve (30 KB, lisatud: 15.12.2010)
 • Projekti „Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEK-i te... (28,5 KB, lisatud: 10.11.2010)
 • Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneeringu ... (27,5 KB, lisatud: 10.11.2010)
 • Põlva Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võt... (52 KB, lisatud: 13.10.2010)
 • Lisa - Põlva haigla kõrvale jääva haljasala maa munitsipaalomand... (207,3 KB, lisatud: 13.10.2010)
 • Põlva haigla kõrvale jääva haljasala maa munitsipaalomandisse ta... (27 KB, lisatud: 13.10.2010)
 • Põlva linnas Metsa 7 detailplaneeringu kehtestamine (28 KB, lisatud: 13.10.2010)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee