Linna õigusaktid

 • Põlva linna kaugküttepiirkonna määramine (51,5 KB, lisatud: 14.10.2009)
 • Põlva linna kaugküttepiirkonna piiride kirjeldus (23 KB, lisatud: 14.10.2009)
 • Audiitori määramine 2009 (27,5 KB, lisatud: 14.10.2009)
 • Jaoskonnakomisjoni moodustamine (26 KB, lisatud: 16.09.2009)
 • Jäätmekava koostamise algatamine (25 KB, lisatud: 16.09.2009)
 • Põlva linna 2009.a. eelarve 3. lisaeelarve seletuskiri (21,5 KB, lisatud: 16.09.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve 3. lisaeelarve (27 KB, lisatud: 16.09.2009)
 • Põlva linna 2007.a eelarve muutmine ja täiendamine (24,5 KB, lisatud: 12.09.2009)
 • Põlva linna 2008.aasta majandusaasta aruande kinnitamine (25 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva Muusikakooli arengukava kinnitamine (25 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva Avatud Noortekeskuse rekonstrueerimise oma- osaluse finant... (28,5 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine (25,5 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva linna valimiskomisjoni moodustamine (26,5 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Ehitise peremehetuks tunnistamine ja Põlva linna valdusse võtmine (30 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve 2. lisaeelarve (26,5 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine (25 KB, lisatud: 26.06.2009)
 • Põlva Linnavolikogu istungi protokoll nr 5 (43 KB, lisatud: 13.05.2009)
 • "Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kas... (27,5 KB, lisatud: 13.05.2009)
  Põlva Linnavolikogu määrus nr 20
 • Jaoskonnakomisjoni moodustamine (28 KB, lisatud: 13.05.2009)
 • XX Põlva Päevadel Intsikurmu laada müügipileti hindade ja tasuli... (29 KB, lisatud: 08.04.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve hariduskulude jaotus (31 KB, lisatud: 08.04.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve 1. lisaeelarve ja eelarve muutmine (38 KB, lisatud: 08.04.2009)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Salu tänav 17 detailplaneeringu m... (28,5 KB, lisatud: 08.04.2009)
 • Jäätmejaama detailplaneeringu kehtestamine (28,5 KB, lisatud: 11.03.2009)
 • Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmete liiki... (36,5 KB, lisatud: 11.03.2009)
 • Puudega lapse hooldaja toetus (33 KB, lisatud: 11.03.2009)
 • Linnapea puhkus (27 KB, lisatud: 11.03.2009)
 • Ehitise peremehetuse väljaselgitamise algatamine (31 KB, lisatud: 11.03.2009)
 • Vaba jäägi eraldamine (29 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Põlva Linnavolikogu 8.novembri 2006. a määruste nr 30, 31 ja 32... (32,5 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee