Linna õigusaktid

 • Põlva Roosi Kooli arengukava kinnitamine (27,5 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Lasteaed Mesimumm arengukava kinnitamine (27 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Põlva Päevakeskuse põhimäärus (49 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve investeeringute jaotus (28 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Komisjoni moodustamine (29,5 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine (27,5 KB, lisatud: 11.02.2009)
 • Revisjonikomisjoni 2009.a tööplaani kinnitamine (28 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse investeering (27 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Linnapeale töötasu määramine (27,5 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Detailplaneeringu algatamine Salu tn 17 detailplaneeringu muutmi... (28 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Aasta Tegu 2008 laureaadi valimine (27,5 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve (33 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Põlva linna 2009.a eelarve vastuvõtmine (27 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Reservfondi kasutamise aruanne 2008.a (95,5 KB, lisatud: 21.01.2009)
 • Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimise omaosaluse finantseerimi... (27,5 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (27,5 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Nõusoleku andmine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS tegevuse lõpetamiseks (27 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva Lasteaed Mesimumm põhimäärus (74 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus (48,5 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva linna jäätmehoolduskiri (115 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve täiendamine (29 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Audiitori määramine (27,5 KB, lisatud: 10.12.2008)
 • Põlva linnas 2009.a teema-aasta (pereaasta) väljakuulutamine (27 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Lasteaed Lepatriinu põhimäärus (79 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Põlva Linnavolikogu 7.veebruari 2002. a määruse nr 9 „Munitsipaa... (27 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Põlva Linnavolikogu 10. veebruari 2006. a määruse nr 5 muutmine (36 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Maamaksust vabastamise summa suuruse kehtestamine 2009. aastaks (30 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2009.aastaks (27 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve täiendamine ja muutmine (30,5 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Jäätmejaama rajamiseks maa munitsipaalomandisse taotlemine (27,5 KB, lisatud: 19.11.2008)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee