Linna õigusaktid

 • Põlva piirkonna sotsiaalkontseptsiooni loomine (27 KB, lisatud: 08.10.2008)
 • Põlva Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine (27 KB, lisatud: 08.10.2008)
 • Detailplaneeringu algatamine Kesk 9 (28 KB, lisatud: 08.10.2008)
 • Põlva Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (27 KB, lisatud: 10.09.2008)
 • Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastatek... (27 KB, lisatud: 10.09.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve täiendamine ja muutmine (32 KB, lisatud: 10.09.2008)
 • Detailplaneeringu kehtestamine J.Käisi 4 (27,5 KB, lisatud: 10.09.2008)
 • Reservfondi kasutamise aruanne 2008 I poolaasta (24,5 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Detailplaneeringu algatamine Nurme 10 (27 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Hangete teostamise kord (49,5 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Põlva Linnavolikogu 13.detsembri 2006. a määruse nr 34 „Soojuse ... (27 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Loa andmine riigihanke korraldamiseks (27 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine jäät... (23 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Kesa 11 (28 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Detailplaneeringu algatamine Metsa 7 (27 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Detailplaneeringu algatamine Kesk 41 (27 KB, lisatud: 26.06.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve muutmine ja täiendamine (28,5 KB, lisatud: 21.05.2008)
 • Tegevuskava 2007-2013 muudatused (177 KB, lisatud: 21.05.2008)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Salu 17 (28 KB, lisatud: 09.04.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve täiendamine (28,5 KB, lisatud: 09.04.2008)
 • Huvikooli seadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete dele... (28 KB, lisatud: 09.04.2008)
 • Detailplaneeringu algatamise otsustamine Nurme 10 (27 KB, lisatud: 09.04.2008)
 • Detailplaneeringu vastuvõtmine avalikustamiseks Kesa 11 (28 KB, lisatud: 12.03.2008)
 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse arengukava 2008-2013 (459,5 KB, lisatud: 12.03.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve hariduskulude jaotus (30,5 KB, lisatud: 12.03.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve täiendamine (28,5 KB, lisatud: 12.03.2008)
 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tegevuskava 2008-2013 (301 KB, lisatud: 12.03.2008)
 • Volituste andmine (27 KB, lisatud: 16.01.2008)
 • Volikogu esimehele töötasu määramine ja isikliku mobiiltelefoni ... (27,5 KB, lisatud: 16.01.2008)
 • Linnapeale töötasu määramine (27,5 KB, lisatud: 16.01.2008)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee