Linna õigusaktid

 • Põlva Linnavolikogu 12.septembri 2007.a otsuse „Keskkonnamõjude ... (45,5 KB, lisatud: 16.01.2008)
 • Põlva Linnavolikogu 12. septembri 2007.a. otsuse „Hariduskorrald... (27,5 KB, lisatud: 16.01.2008)
 • Põlva linna 2008.a eelarve vastuvõtmine (27 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve täiendamine (24 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Loa andmine sõiduauto rentimiseks (27 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Loa andmine arvutite rentimiseks (27 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Jaama 71 (27 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Audiitori määramine (27 KB, lisatud: 19.12.2007)
 • Põlva linnas 2008.a teema-aasta (kodanikuaasta) väljakuulutamine (27 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandam... (36,5 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (59 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Põlva Keskraamatukogu põhimäärus (65,5 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Põlva linna eelarvest sotsiaalhoolekandealastele projektidele to... (35 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Maamaksust vabastamise summa suuruse kehtestamine 2008. aastaks (30 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Maamaksumäära kehtestamine 2008.aastaks (27 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve täiendamine ja muutmine (32 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Loa andmine riigihanke korraldamiseks (27 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine (27 KB, lisatud: 14.11.2007)
 • Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmiseks (27 KB, lisatud: 10.10.2007)
 • Loa andmine sõiduauto rentimiseks (27 KB, lisatud: 10.10.2007)
 • Seisukoha kujundamine Riigikontrolli ettepanekule (27,5 KB, lisatud: 12.09.2007)
 • Laenu taotlemine (27 KB, lisatud: 12.09.2007)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesa ... (26 KB, lisatud: 12.09.2007)
 • Hariduskorralduse töögrupi moodustamine (28,5 KB, lisatud: 12.09.2007)
 • Põlva valla üldplaneeringu kooskõlastamine (28,5 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Põlva linna tervisestrateegia (96,5 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Piiri 1b (27 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Põlva linna 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine (27 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmiseks (27 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Põlva linna tervisestrateegia 2007-2013 (27 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee