Haridus- ja kultuuriosakond, Kesk tn 15, Põlva, IV korrus

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Aigi Tiks 799 9490; 528 1613 Vastuvõtt: T 9–11.00 ja N 15–16.00 Kesk 15, Põlva
Kultuurispetsialist Eve Sokk 799 9489 Vastuvõtt: T 15–16.00 ja N 9–11.00 Kesk 15, Põlva
Spordi- ja tervisedendusspetsialist Kadri Green 799 9484
Noorsootööspetsialist Annika Ladva 517 2799
Haridusspetsialist Ülle Saar Vastuvõtt: K 9–12.00 ja 13–16.00 Kesk 15 Põlva
25.09.18

 

Ametnik Tegevusvaldkond
Aigi Tiks osakonna juhtimine
Eve Sokk kultuurialase tegevuse sh raamatukogunduse koordineerimine, kultuurialaste toetuste taotluste menetlemine
Annika Ladva noorsootööalase tegevuse koordineerimine, valdkondlike taotluste menetlemine
Kadri Green koostöö spordi- ja tervisedendusvaldkonna võrgustikuga, valdkonna taotluste menetlemine