Arengukavad

KEHTIV VALLA ARENGUKAVA

Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029

Investeeringud 2017–2021

Arengukava eelnõu menetlus

 

ARENGUKAVA KOOSTAMISE JA MENETLEMISE KORD


PÕLVA VALLA KÜLADE ARENGUKAVAD 

Vanaküla-Holvandi arengukava 2015-2021

Kiuma küla arengukava 2013-2023

Andre küla arengukava 2016-2025

Orajõe küla arengukava 2012-2020

Rosma küla arengukava 2011-2015

Taevaskoja küla arengukava 2011-2016

Mammaste küla arengukava 2014-2021

Tännassilma ja Kähri küla arengukava 2011-2017

Eoste ja Valgesoo küla arengukava 2015-2022

Himmaste küla arengukava 2008-2020

Nooritsmetsa küla arengukava 2010-2017

Adiste küla arengukava 2010-2020

Peri küla arengukava 2010-2020

Mammaste küla - Hatiku külaosa arengukava 2009-2020

 


VALDKONDADE ARENGUKAVAD JA STRATEEGIAD

Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021

Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025

Põlva valla soojusmajanduse arengukava 2016-2030 

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Põlva ja Madona piirkonna aktiivse turismi turundusstrateegia 2010-2020

Activetourism and recreationstrategy 2010-2020

Põlva linna ja valla sotsiaalse töö arengukontseptsioon 2011-2020

Peri küla soojusvarustuse analüüs 2013

Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2012-2024

Joonis 1, Joonis 2, Joonis 3

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2012-2024

Põlva linna ja Põlva valla ühine jäätmekava aastateks 2011-2020


KEHTETUD ARENGUKAVAD 

Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010–2016 (kehtivusaeg 02.12.2010–08.04.2016)

Põlva valla arengukava aastateks 2014-2029 (kehtivusaeg 20.10.2014–24.10.2014) Arengukava eelnõu menetlus

Põlva linna arengukava aastateks 2013-2017 (kehtivusaeg 24.05.2013–19.10.2014)

Põlva valla arengukava aastani 2018 (kehtivusaeg 23.09.2013–19.10.2014)

Põlva valla investeeringutekava 2013-2016 (kehtivusaeg 08.03.2013–19.10.2014)

Viimati muudetud: 16.02.2017 19:56, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee