Avalduste ja taotluste blanketid

3.12.18

Sotsiaalosakonna blanketid

 • Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (138 kB) / PDF (189 kB) 
 • Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus)
  RTF (104 kB) / PDF (116 kB)
 • Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks RTF (149 kB) / PDF (121 kB)
 • Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks
  RTF (213 kB) / PDF (117 kB)
 • Taotlus hoolduse lõpetamiseks RTF (118 kB) / PDF (112 kB)
 • Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse taotlus RTF (199 kB) / PDF (267 kB)
 • Taotlus koduteenuste määramiseks RTF (130 kB) / PDF (115 kB)
 • Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Avaliku ürituse korraldamine

 • Avaliku ürituse loa taotlus RTF (161 kB) / PDF (146 kB)
 • Avaliku ürituse teatis RTF (153 kB) / PDF (135 kB)

 

Tunnustamine

 • Tunnustusavalduse ettepanek RTF (180 kB), PDF (alla laetav, elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav, 94 kB)

 

Reklaami paigaldus

 • Reklaamimaksu deklaratsioon RTF (109 kB) / PDF (129 kB)
 • Reklaamiloa taotlus RTF (97 kB) / PDF (135 kB)

 

Jäätmevedu

 • Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks RTF (65 kB) / PDF (132 kB)
 • Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta RTF (97 kB) / PDF (345 kB)
  (NB! kinnituse saab esitada juhul, kui on olemas kehtiv vallavalitsuse korraldus jäätmeveost vabastamise kohta peale 2015. aastat)
 • Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks RTF (98 kB) / PDF (161 kB)

 

Ehitus

 • Kaevetööloa taotlus RTF (126 kB) / PDF (259 kB)
 • Hoonestusõiguse seadmise avaldus RTF (52 kB) / PDF (81 kB)
 • Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek RTF (141 kB) / PDF (233 kB)
 • Avaldus kasvava puu raiumiseks RTF (64 kB) / PDF (157 kB)
 • Avaldus katastriüksuse jagamiseks/liitmiseks RTF (47 kB) / PDF (146 kB)
 • Ehitamisega seonduvate taotluste vormid
 • Sulgemisloa avaldus RTF (44 kB) / PDF (119 kB)
 • Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTF (62 kB) / PDF (125 kB)
 • Liikluskeelualase loa taotlus RTF (104 kB) / PDF (441 kB)

 

Haridus

 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks  RTF (139 kB) / PDF (386 kB)
 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias RTF (143 kB) / PDF (287 kB)
 • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotlus RTF (122 kB) / PDF (354 kB)
 • Õpetaja tunnustamise ettepanek  RTF (116 kB) / PDF (83 kB)

 

Mittetulundusliku tegevuse toetus

 • Mittetulundusliku  tegevuse toetuse taotlus RTF (145 kB), PDF (107 kB)
 • Toetuse kasutamise aruanne RTF (167 kB), PDF (107 kB)

 

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetus

 • Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja  noorsootöö projektide toetuse taotlus RTF (182 kB), PDF (135 kB)
 • Toetuse kasutamise aruanne RTF (167 kB), PDF (107 kB)

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 • Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlus RTF (123 kB), PDF (96 kB)
 • Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus RTF (106 kB), PDF (118 kB)
 • Toetuse kasutamise aruanne RTF (167 kB), PDF (107 kB)

 

Elukoha registreerimine

 • Elukohateade PDF (748 kB)
 • Elukohateade (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav) PDF (3,13 MB)
 • Ruumi omaniku avaldus PDF (159 kB)

 

Elamutoetus

 • Korterelamu toetuse taotlus RTF (259 kB) / PDF (90 kB)
 • Eramu värvitoetuse taotlus RTF (157 kB) / PDF (109 kB)

 

Külade arengutoetus

 • Külade arengutoetuse taotlus RTF (404 kB) / PDF (551 kB)
 • Külade arengutoetuse aruanne RTF (175 kB) / PDF (107 kB)

 

Ettevõtlustoetus

 • Ettevõtlustoetuse taotlus RTF (231 kB) / PDF (177 kB)
 • Ettevõtlustoetuse kasutamise leping ja lõpparuanne RTF (123 kB) / PDF (205 kB)

Toimetaja: LIIA SULG