Blanketid

SOTSIAALOSAKONNA BLANKETID

 • Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks  DOC / PDF
 • Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus DOC / PDF (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus)
 • Sotsiaaltoetuse taotlus DOC / PDF
 • Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks  DOC / PDF
 • Taotlus puudega lapse hoolduse lõpetamiseks DOC / PDF
 • Sotsiaaleluruumi üürileandmise taotlus DOC / PDF
 • Taotlus koduteenuste määramiseks DOC / PDF

 

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE

 • Avaliku ürituse loa taotlus (DOC / PDF)

 

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON  DOC / PDF

 

JÄÄTMEVEDU

 • Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks  DOC / PDF
 • Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta DOC / PDF
 • Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks DOC / PDF

 

EHITUSALASED BLANKETID

 

HARIDUSALASED BLANKETID

 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks (DOC / PDF)
 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias (DOC / PDF)
 • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotlus (DOC / PDF)
 • Õpetaja tunnustamise ettepanek (DOC / PDF)

 

KULTUURI-, SPORDI-, HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖPROJEKTIDE TOETUS

 • Taotlus (DOC)

 

KULTUURI- JA NOORTEÜHINGUTE TOETUS

 • Taotlus (DOC)

 

SPORDITOETUSED

 • Sporditoetuse taotlus (DOC)
 • Andeka noorsportlase toetuse taotlus (DOC)

 

ELUKOHA REGISTREERIMINE

 

ELAMUTOETUS

 • Korterelamu toetuse taotlus (DOC / PDF)
 • Eramu värvitoetuse taotlus (DOC / PDF)

 

KÜLADE ARENGUTOETUSE BLANKETID

 • Külade arengutoetuse taotlus (DOC / PDF)
 • Külade arengutoetuse aruanne (DOC / PDF)
Viimati muudetud: 06.02.2017 15:48, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee