Eelarvestrateegia 2017–2021 menetlus

PÕLVA VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2017–2021 KOOSTAMINE JA MENETLEMINE

 

Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 PROJEKT

Eelarvestrateegia koostamine ja menetlemine toimub Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 määruse nr 1-2/27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" alusel.

 

Põlva Vallavalitsuse 31.08.2016 korraldusega nr 2-3/521 "Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis valitsus eelarvestrateegia projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

 

Põlva Vallavalitsus avalikustas eelarvestrateegia projekti 02.09.2016–16.09.2016 Põlva valla kodulehel.

 

Eelarvestraeegia eelnõu avalikul väljapanekul laekus MTÜ Jalgpalliklubi "Lootos" ettepanek. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 projekti avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepaneku arutamiseks korraldati 16.09.2016 avalik arutelu.

 

Põlva Vallavalitsuse 21.09.2016 korraldusega nr 2-3/559 "Seisukoha võtmine Põlva valla eelarvestrateegia 2017–2021 avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas" võttis valitsus seisukohad avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta. Vallavalitsus esitas ettepanekud koos oma seisukohtadega vallavolikogule 28.09.2016.

 

Põlva Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 1-2/33 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021"

Põlva Vallavolikogu 12.10.2016 istungi protokoll

 

Täiendav info:

Märt Eskor

finantsosakonna juhataja

mart.eskor@polva.ee

+372 799 9487

Viimati muudetud: 29.11.2016 11:06, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee