Elamumajandus

Korterelamute elamu rekonstrueerimise ja krundi korrastamise toetus ja eramu värvitoetus 

Korterelamutele elamu rekonstrueerimiseks ja krundi korrastamiseks ning eramute värvimiseks antakse toetust Põlva Vallavolikogu 11.06.2014 määruse nr 1-2/35 alusel "Elamutele toetuse määramise kord".

Toetuse taotlemine

Korterelamu rekonstrueerimiseks ja krundi korrastamiseks toetuse saamiseks esitab korterelamu seaduslik esindaja taotluse Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15. maiks. Eramute värvitoetuse saamiseks võib taotluse esitada aastaringselt.

 

Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Toetusvahendite jäägi korral võib vallavalitsus korraldada teise taotlusvooru.

 

Teave taotluse esitamise tähtaja kohta avalikustatakse valla kodulehel ja Põlva valla infolehes Põlva Teataja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

 

Korterelamu toetuse taotlus (DOC / PDF)

Eramu värvitoetuse taotlus (DOC / PDF)

Toetuse määrad

Toetust eraldatakse kuni:

  • 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või rekonstrueerimistööde kogumaksumusest
  • 50% välisvalgustuse ehitus- või rekonstrueerimistööde kogumaksumusest
  • 10% elamu välisfassaadi ehitus- või rekonstrueerimistööde kogumaksumusest
  • 10% elamu katuse ehitus- või rekonstrueerimistööde kogumaksumusest

 

Korterelamute rekonstrueerimise toetust makstakse kuni 200 eurot ühe korteri kohta.

Eramu värvimiskulude toetust makstakse kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.

Eraldatud toetused

2017. aastal I taotlusvoorus rahastatud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlused

2016. aastal II taotlusvoorus rahastatud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlused

2016. aastal I taotlusvoorus rahastatud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlused

2015. aastal rahastatud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlused

2014. aastal rahasatud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlused

 

Lisainfo

Märt Eskor

finantsosakonna juhataja

tel 799 9487

mart.eskor@polva.ee

Viimati muudetud: 01.06.2017 09:34, Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee