Dokumendiregister

9.01.18

Põlva Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

 

Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (alates 01.01.2014) 

 

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@polva.ee või läbi DVK.

 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Põlva Vallavalitsuses


Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (2013)

Põlva Vallavalitsuse dokumendiregister (2006–2012)

Põlva Linnavalitsuse dokumendiregister (2004-2013) 

 

Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.