Heakord

7.02.19

Põlva valla haldusterritooriumil teostab heakorra ja haljastustöid Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus

Põlva Haldusteenistus
Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Valdkonnaga seotud õigusaktid

Vastse-Kuuste valla heakorraeeskiri (kehtib kuni 28.02.2019)
Mooste valla heakorraeeskiri (kehtib kuni 28.02.2019)
Ahja valla heakorraeeskiri (kehtib kuni 28.02.2019)
Põlva valla heakorraeeskiri (kehtib kuni 28.02.2019)

Põlva valla heakorraeeskiri (jõustub 01.03.2019)