Külade arengutoetus

28.02.18

Põlva valla külade arengutoetuse eesmärk on Põlva valla külades kvaliteetsema kohaliku elu- ja looduskeskkonna parendamine, külaelu aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine.

Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord  (kehtib ühinemiseelse Põlva valla haldusterritooriumil)

Külade arengutoetuse taotlus

Külade arengutoetuse aruanne