Põlva Vallavalitsus kuulutab välja täiendava taotlusvooru Põlva valla külade arengutoetuse andmiseks

22.11.18

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu 09.12.2015 määruse nr 1-2/33 "Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord" alusel Põlva valla külade arengutoetuse täiendava taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. detsember 2018. Taotlus tuleb esitada taotlusvormil.

Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
797 9371; 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG

Külade arengutoetus

20.11.18

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

2018. aastal antud toetused
Jrk nr Toetuse saaja, registrikood Projektinimi Projekti läbiviimise aeg Toetuse suurus eurodes
1 Mittetulundusühing Taevaskoja
(registrikood 80186349)
Viidad, keskkonnateadlikkus
ja koolitus Taevaskojas
15.05.2018 – 15.10.2018 350
2 Mittetulundusühing Mammaste
(registrikood 80303692)
Raideri soetamine 15.04.2018 –
31.12.2018
600
3 Mittetulundusühing Orajõe Selts (registrikood 80200173) Orajõe küla talgud 2018 01.05.2018 –
31.05.2018
400
4 Mittetulundusühing Himmaste
(registrikood 80312469)
Himmaste külas toimuvate ürituste läbiviimiseks inventari soetamine 01.05.2018 –
31.10.2018
400
5 Mittetulundusühing Adiste
(registrikood 80317981)
Adiste külaplatsi hooldamiseks ja kasutamiseks väikevahendite soetamine 07.05.2018 –
30.06.2018
400
6 MTÜ Eoste-Valgesoo
(registrikood 80333282)
Eoste külaplatsi parendustööd 15.05.2018 –
30.06.2018
400
7

Mittetulundusühing Kodukant Lootvina (registrikood 80280025)

Lootvina Naise käsitöökambri loomine 01.12.2017 – 01.08.2018 242
8 Mittetulundusühing Kodukant Lootvina (registrikood 80280025) Lootvina külakeskuse sauna Päästeameti seatud nõetele vastavusele viimine 16.08.2018 – 31.10.2018 630
9 MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" (registrikood 80084815) Soojus Vastse-Kuuste kogemusõppe ja koolitustuppa 01.06.2018 – 31.12.2018 230
10 MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" (registrikood 80084815) Vastse-Kuuste kogemusõppe ja koolitustoa väljaehitamine 2. etapp 02.01.2018 – 31.12.2019 3000
11 Mittetulundusühing Taevaskoja (registrikood 80186349) Taevaskoja külakeskusele nõudepesumasina ja pika redeli soetamine 20.10.2018 – 31.12.2018 400

Alus:

 

Täpsem info:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
+372 799 9371
+372 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG