« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine: Pärnaõie 32, Pärnaveere ja Tedre katastriüksused

Põlva Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr  1-3/26 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse  ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise eesmärgiga Pärnaõie tn 32 asuva tootmisala laiendada Soesaare külas asuvatele Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele ning olemasolevat tootmishoonet laiendada ligikaudu 5000 m2. Planeeringuala suurus on ca 8 ha. Sama otsusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos majanduslike- ja sotsiaalsete mõjude hindamisega põhjusel, et Põlva valla üldplaneeringus on seatud tingimus tootmismaade arendamisel koostada keskkonnamõju hindamine, kui lähedusse jäävad elamud. 

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla kodulehel www.polva.ee/detailplaneeringud

Info:
Tiia Zuppur
Põlva VAllavalitsus
arhitekt
5347 1669