« Tagasi

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 28.05.2020. a otsusega nr 1-3/14 tunnistati kehtetuks Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25.02.2010. a otsusega nr 3 kehtestatud Kiidjärve küla Jõekääru kinnistu detailplaneering (koostaja E-Service Projekt OÜ, töö nr 29-2008D). Detailplaneering tunnistati kehtetuks omaniku soovil, kes soovis planeeringu elluviimisest loobuda.

Lisainfo:
Tiia Zuppur
arhitekt-planeerija
799 9491; 5347 1669
tiia.zuppur@polva.ee