« Tagasi

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö projektide toetuse taotlemise tähtaeg on 1. aprill 2020

Toetust saab küsida üritustele, mis toimuvad 1. maist kuni 31. detsembrini 2020. Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele. 
 
Taotlemine toimub e-keskkonnas SPOKU, Põlva valla kodulehel. Infot ja abi taotluse tegemisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt: 
- kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489, 514 7682; 
- spordi- ja tervisedendusspetsialist Kaire Zopp, tel 799 9484, 5666 0024; 
- noorsootööspetsialist Annika Ladva, tel 517 2799;
- haridusspetsialist Ülle Saar, tel 799 3970, 5306 9570.
III vooru tähtaeg on 1. september, kus toetust saab küsida üritustele/projektidele, mis toimuvad 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.
 
Haridus- ja kultuuriosakond