« Tagasi

Põlva Aasa tänava uputuseprobleemid saavad lahenduse

AS Põlva Vesi on riigihanke tulemusena sõlminud hankelepingu AS-ga YIT Eesti Põlvas Aasa tn sademevee-, ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustiku ja jalgtee ehitustööde teostamiseks.

Lepingu raames teostatakse Aasa tn VK rajatiste ja tänava rekonstrueerimistööd vastavalt 2018. aastal OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud põhiprojektile. Põhiprojekti tellijaks oli Põlva Vallavalitsus.

Kokku rekonstrueeritakse ehitustööde käigus muuhulgas ligikaudu 671 m veetoru ja 751 m kanalisatsioonitoru ning rajatakse 1075 m sademeveetoru.

Projekteerimis-ehitustöödele osutab Inseneri ja omanikujärelevalve teenust AS Infragate Eesti.

Torustike ehitustöid teostatakse Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond.

Ehitustööde maksusus koos käibemaksuga on 716 485,61 eurot, millest vee ja kanalisatsioonitorustike rajamise maksumus on 480 494,87 eurot.

Projekteerimis-ehitustööde tähtaeg on 31.08.2020.