« Tagasi

Põlva linnas Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et algatas 06.05.2020. a korraldusega nr 2-3/207 Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada alale psüühilise erivajadusega inimeste eluhoone, määrata krundi piirid, hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekodu rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 4740 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal Põlva linnas, maaüksusel perspektiivse koha-aadressiga Kaasiku tn 9. 

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja planeeringuala asendiplaaniga saab tutvuda Põlva valla veebilehel.