« Tagasi

Eoste külas Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eoste külas asuva Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 3,2 ha ning see hõlmab Valojärve katastriüksust. Katastriüksusel asub üks hoone, elektriliitumine on olemas. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1200 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 m ning neli abihoonet maksimaalse kõrgusega 5 m. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid katastriüksuse piire. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed läbi Oru katastriüksuse.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.–28.02.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.