« Tagasi

Projekteerimistingimusi Pihlaka tn 9 kinnistule ei väljastatud

Pealkiri muudetud 14.02.2020

AS Hoolekandeteenused esitas projekteerimistingimuste taotluse Põlva linnas asuva Pihlaka tn 9 kinnistule ehitise nimetusega „Erihooldekodu eluhoone" rajamiseks.

Põlva Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Menetluse käigus selgus ümberkaudsete korteriühistute suur vastuseis erihooldekodu hoone ehitusele. Vallavalitsus pakkus uut asukohta, kuid see ei sobinud ASile Hoolekandeteenused.

Projekteerimistingimuste menetluse käigus selgus ka, et esineb vastuolu olemasolevas detailplaneeringus esitatud krundi hoonestustingimuste ja katastriüksuse sihtotstarbe alaliigi vahel. Tulenevalt vastuolust projekteerimistingimusi ei väljastatud.