Avanes Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Meetmest toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti arengule, toetada siinset ettevõtlust ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Meetmest on kavandatud toetada innovatsiooni ning toote- ja teenusearendust, investeeringuid ettevõtte tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning turunduse ja müügiarenduse tegevusi.

Toetuse taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud ning annab tööd vähem kui 50 inimesele ning mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa kümmet miljonit eurot. Taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.

Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne toetuse taotlemist tuleb taotlejal esitada projektiplaan ja läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.  Eelnõustamisel on võimalik osaleda 6. augustist kuni 13. septembrini. Nõustamiseks broneeri aeg enda piirkonna ettevõtluskonsultandid juurde (diana.plakso@polvamaa.ee) .

Lisainfot toetusmeetme tingimuste ja taotluse protsessi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Põlva infopäev toimub 2. augustil kell 13-16 Põlvas (Kesk 20, III korruse saal). Infopäevale tuleb registreerida enne 30.07.2019.

 

Lisainfo: Diana Plakso, tel 527 5899