Põlva linnas Aasa tn 5a detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavolikogu kehtestas Põlva linnas Aasa tn 5a detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4500 m2 ning planeeringuga lubatakse püstitada Aasa tn 5a katastriüksusele 4-korruseline ja 3-korruseline korterelamu. Planeeringuga muudetakse Põlva valla üldplaneeringus seatud kõrguspiirangut krundil.