Põlva Kooli õppurid alustavad õppeaastat uuenenud koolimajas

Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Eesti tuleviku heaks logoPühapäeval, 1. septembril avati pidulikult Põlva Kooli rekonstrueeritud B ja C korpused.

Üle 500 Põlva Kooli 5.-9. klassi õppuri alustavad õppeaastat täielikult uue sisu saanud õppehoones. Ümber on ehitatud ka kooli õueala.

Kõige suurem muutus on see, et kooli söökla ja selle köök on toodud nüüd Mesikäpa halli osast B-korpusesse. Ka kooli raamatukogu on leidnud sobivama koha. Õpetajate ja administratsiooni tööruumid on toodud õpperuumidele lähemale, õppehoone kesksesse asukohta C-korpusesse. Uue sisu on saanud kunsti-, käsitöö- ja kodunduse klassid, õppurite kasutada on uus kaasaegne mitmete võimalustega labor.

Ümberehitustööde käigus soojustati B-korpuse fassaad, vahetati hoone katus, siseruumides aknad ja uksed, vahetati põrandad ja uuendati kõik tehnosüsteemid.

„Eraldi tuleks kiita Põlva Kooli hoolekogu endist esimeest Andres Lehestikku kes osales aktiivselt uue koolikeskkonna loomisprotsessis," ütles projektijuht, abivallavanem Janika Usin. Uuenenud õppehoones alustavad tööd ka kolm uut õpetajat ja loodud on ka üks uus töökoht – labori juhataja. "Tänusõnad ütleme ka projekteerija esindaja Andres Vijarile, ehituse projektijuht Margo Rosinale, sisekujundaja Henriko Heinojale ja omanikujärelevalve tegijale Einar Mitile aktsiaseltsist Telora," jätkas Janika Usin.

Koolimaja avati teadusteatriga, kus said "käe valgeks" nii koolidirektor, vallavanem, ehitaja kui sisekujundaja.Projekti ,,Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd" kogumaksumus oli 3 318 315,40 millest 2 023 022 on toetus ja 1 295 293,40 on valla omaosalus. Projekti rahastati meetme „Koolivõrgu korrastamine" taotlusvoorust „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine". Meedet kaasrahastas Euroopa Liidu Regionaalarengufond.

Ehitas Embach Ehitus OÜ/Nordecon AS, projekteeris Pille Pärn aktsiaseltsist Resand. 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435