Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise varade võõrandamiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks:

 1. Vastse-Kuuste alevikus asuv Tuleviku kinnistu (registriosa nr 9607450, katastritunnus 87201:001:0204, üldpind 4853 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) alghinnaga 20000 eurot, tagatisraha 200 eurot;
 2. korteriomand Mammaste külas Kuuse tee 4-3 (registriosa number 2246238, katastritunnus 61901:001:0186, üldpind 19,0 m²) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 200 eurot;
 3. korteriomand Mammaste külas Kuuse tee 4-6 (registriosa number 2246538, katastritunnus 61901:001:0186, üldpind 21,6 m²) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 200 eurot;
 4. Vastse-Kuuste alevikus Tööstuse tn 20 asuva kinnisasja 166/6206 mõtteline osa (registriosa number 2342338, katastritunnus 87201:003:0071, mitteeluruum nr 28 (laut), üldpind 16,60 m²) alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 100 eurot;
 5. sõiduauto CITROEN, C4 PICASSO registreerimismärgiga 672MLC alghinnaga 300 eurot, tagatisraha 100 eurot;
 6. bussi FORD, TRANSIT 430L EF VAN registreerimismärgiga 830BBJ alghinnaga 4000 eurot, tagatisraha 200 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara müük koos vara nimetusega" hiljemalt 30.09.2019 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht;
 2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
 3. pakkumise esitaja allkiri;
 4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument;
 5. pakkuja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 30.09.2019 kell 16.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest.

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, +372 516 5864.