Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 15. veebruari 2019 määruse nr 2 „Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Tilsi Kultuuritare fassaadi rekonstrueerimine" ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel Põlva Vallavalitsuse üldmeilile aadressil info@polva.ee.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.09 2019 kell 13.00.

Dokumendid:

  1. RH alusdokument (PDF, 409 kB)
  2. Lisa 1 – tehniline kirjeldus (PDF, 373 kB)
  3. Lisa 2 – hankelepingu projekt (PDF, 303 kB)
  4. Tehnilise kirjelduse lisa – fotod olemasolevast olukorrast (PDF, 1,57 MB)

Lisainfo:
Mihkel Kala
Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
Tel +372 5199 2133