« Tagasi

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada, kehtestab Põlva Vallavalitsus avalikult kasutatavatel kohalikel teedel osalise liikluspiirangu alates 14. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2020.
Koormuspiirangutega teelõigud tähistatakse vastavate liiklusmärkidega. Sõidukitel, mille registrimass ületab teele kehtestatud piirangut, on kohalikel teedel ilma Põlva Vallavalitsuse eriloata liiklemine keelatud.
Liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.

Koormuspiirangutega teelõigud

Koormuspiirangutega teelõigud

Eriloa taotlemine 

Lisainfo:
Reio Jüriöö
ehitusspetsialist
5374 4554
reio.jurioo@polva.ee