« Tagasi

Puudega inimeste eluasemete kohandamise toetuse taotlemise tähtaeg on 14.02.2020

Euroopa Liidu, Euroopa Regionaalarengu Fondi - Eesti tuleviku heaks logo: Euroopa Liidu lipp, lisaks purjekujuline Eesti lippPõlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks. Põlva vallas on riikliku toetuse abil senini kohandatud 37 kodu.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevatele vajadustele, et parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut. Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

Kohandatav eluruum on ruum (s.h abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Põlva Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt taotlusi 14. veebruariks 2020 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15, 63308 Põlva) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

Taotluses palume ära märkida:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  • kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  • eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  • planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  • otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil);
  • vajadusel eluruumi omaniku või kaasomanike kirjalik nõusolek (kui eluruumi kohandust sooviv isik ei ole eluruumi omanik või ainuomanik).

Täpsem info puudega inimeste eluasemete kohandamise toetuse kohta. 

Lisainfo:
Gerti Karilaid-Vidder
sotsiaaltöö peaspetsialist
799 9474, 550 0116
gerti.karilaid-vidder@polva.ee