Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks „Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muutmise ning suunas selle avalikule väljapanekule 06.–20.02.2020.

Kava ning joonised on üleval Põlva valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalik esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 27. veebruaril 2020 kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.