Hanketeade

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud lihthanke „Mammaste Tervisespordikeskuse lumetootmissüsteemi projekteerimine ja ehitus".

Täpsema info hanke (viitenumber 219673) kohta leiab riigihangete registrist.

Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu hiljemalt 28.02.2020 kell 11.00.