« Tagasi

Konkurss Põlva Lasteaia Lepatriinu direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Põlva Lasteaiale Lepatriinu.

Põlva Lasteaed Lepatriinu on koolieelne munitsipaallasteasutus, mis asub aadressil Piiri 7, Põlva linn, Põlva vald. Lasteaias on 7 rühma sh üks sobitusrühm.

Põlva Lasteaia Lepatriinu direktori peamised ülesanded on kindlustada lasteasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, juhtkonna ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada lasteasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise kasvu- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Põlva Lasteaia Lepatriinu direktori ametikoha täitmiseks orienteeruva tööleasumise ajaga 01. august 2019. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:

 1. kõrgharidus;
 2. pedagoogilised kompetentsid;
 3. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:

 • vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;
 • loov ja initsiatiivikas;
 • õpi- ja otsustusvõimeline;
 • valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus;
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad ja
 4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 3.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

 

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490