« Tagasi

MoKS ehk Mooste KülalisStuudio MTÜ “kasvab väiksemaks”

Pärast 18 tegevusaastat, kunsti- ja kultuuriprogrammi arendamist Mooste mõisa ajaloolises valitsejamajas, taandab MoKS oma tegevused ja võtab aega, et taas mõtestada oma tegevus.
Praktiliselt tähendab see seda, et organisatsioon lõpetab oma 2003. aastast pidevalt kestnud põhitegevuse, milleks oli rahvusvaheline kunstnike resideerumisprogramm.

Kui enamik inimesi seostab MoKSi hoonega Mooste mõisasüdames, siis organisatsiooni tuumik on end alati näinud iseseisva mittetulundusühinguna, kes vaid kasutab enda käsutusse antud hoonet paindliku ruumina, kust programmeerida loometegevusi ja jagada kunstielu. Täname kohalikku omavalitsust, kes andis meile võimaluse hõivata see imeline maja ja kes uskus meie visiooni arendada ainulaadset loomingulist programmi külakeskkonnas. Valitsejamaja restaureerimine ja kunstikeskuseks ümberehitamine aastatel 2007 kuni 2010,  ei oleks saanud kunagi võimalikuks ilma kohaliku ja riigitasandi ametimeeste toetuse ja koostööta.

Aastate 2001 kuni 2019 jooksul võõrustas MoKS tuhatkonda kunstnikke, teadlasi ja üliõpilasi maailma eri paigust. Korraldas residentuure, sümpoosione, töötubasid ja konverentse, viis läbi avalikke kogukonnasündmusi, kontserte, filmiõhtuid, toiduklubisid ja filmifestivali avapidusid. Toimusid partnerlused rahvusvahelistes projektides ja vahetusprogrammides, mis võimaldasid eesti kunstnikel ja kuraatoritel osaleda erinevatel sündmustel Tartus, Tallinnas ja kaugemates kohtades nagu näiteks Portugal, Poola, Saksamaa, Soome, Sloveenia, Slovakia, Türgi ja Jaapan. See kõik on teinud MoKSist ühest küljest kohaliku aga samas mitte-kohaliku organisatsiooni.
Suured kultuuriinstitutsioonid suudavad taolisi kompleksseid programme viia läbi väga harva, rääkimata väikestest kunstike endi juhitavatest organisatsoonidest. Oleme alati tahtnud oma tegevust maksimeerida ükskõik milliste meie käsutuses olevate ressurssidega. 

Kuigi MoKSi taga on olnud alati teatav anonüümsus, on oluline tõsta esile neid, kes tegid selle kõik teoks. Evelyn Grzinich tegeles kõigega alates võõrustamisest ja organiseerimisest administreerimise ja koristamiseni. Koos Maia Mölleriga algatati 2001. aastal Postsovkhozi sümpoosion, saadi kasutusluba Mooste mõisa valitsejamajas toimetamiseks ja asutati mittetulundusühing, seda ajal  mil maaelu Eestis oli ebakindel ja väheste väljavaadetega. 2003. aastast alates tõi MoKSi programmi rahvusvahelisi tuuli Ameerika helikunstnik John Grzinich. Üheskoos on nende lugu austusavaldus neile, kes kujutlevad mõeldamatut ja loovad kunstiloomingu abil jagatud identiteediga koha. 

Me täname rahastajaid, kellelt oleme toetusi taodelnud: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, EACEA, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Euroopa Kultuurifond. Täname vabatahlikke, MoKSi liikmeid, kunstnikke, Ülo Needot, Peeter Aasa, ilma nende toeta ei oleks organisatsioon sellisel kujul 18 aastat eksisteerinud. 

Mida toob MoKSile tulevik?  Organisatsiooni algusest peale oleme veendunud, et kunst peab olema vastuvõtlik ja reageerima ühiskonna muutuvatele oludele, et loovus on tõhus meetod dialoogiks. Oleme alati arvanud, et kunstiga saab palju ära teha, näiteks edastada keele- ja kultuuriüleseid abstraktseid ja ajutisi ideid või tuua lihtsalt inimesi kokku. Oleme õppinud, et organiseerimine nõuab samamoodi loovust nagu kunstiteose loomine. Oleme leidnud, et loomeprotsessiga kaasnevad suvalised ootamatud juhtumised ja mittemateriaalsed mõjud rikastavad kogemusi enam kui protsessi lõpptulemusena valminud kunstiobjektid. Nende ideaalide ja meie varasema kogemuse põhjal tahame jätkata vormides, mis ei ole meile enestelegi veel selged,  aga me teame, et tahame pakkuda pikaajalist visiooni ja isiklikku suhtlust. Muutuvad sotsiaal-poliitilised tingimused ja destabiliseeruv kliima toob uued väljakutsed, milles meie loominguline lähenemine võib pakkuda väärtuslikku ja viljakat aluspinnast. 


John Grzinich + 372 5 138 457
Evelyn Grzinich + 372 5 138 599
http://moks.ee