« Tagasi

Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavolikogu otsusega võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimub 06.09.–06.10.2019.

Planeeringuala suurus on 7,8 ha ning planeeringu lahendusega lubatakse olemasolevat OÜ Peetri Puit tootmishoonet laiendada 6240 m2 Soesaare külla. Olemasolevad hooned planeeringualal säilitatakse. Detailplaneeringu ja KSH aruandega saab tutvuda Põlva valla veebilehel ja tööaegadel  ehitus- ja planeeringuosakonnas, Võru tn 1 Põlvas. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal Põlva Vallavalitsusele e-postiga aadressil info@polva.ee või kirjaga aadressil Kesk tn 15 Põlva linn 63308.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 18.10.2019 kell 15 Põlva kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.