« Tagasi

Põlva linnas Jaama tn 71a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/516 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jaama tn 71a detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,64 ha ning see hõlmab tervikuna Jaama tn 71a ja Jaama tn 71b katastriüksusi, ulatub osaliselt Raudtee tänav T1 katastriüksusele ja jätkuvalt riigi omandis olevale maale Kanepi-Leevaku tugimaanteele nr 62 (Jaama tn).

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt püstitatakse Jaama tn 71a katastriüksusele üks laohoone (ligikaudse ehitisaluse pinnaga 350 m2). Maksimaalne lubatud ehitisealune pindala Jaama tn 71a katastriüksusel on 2100 m2, hoonete suurim lubatud arv on 5, maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 12 m ja lubatud on kuni 3-korruseliste hoonete püstitamine. Olemasolev kaubandushoone ning juurdepääsud säilitatakse. Jaama tn 71b  katastriüksusele pole ehitustegevust planeeritud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.10.2019–06.11.2019. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva. Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid üleval kaardirakenduses EVALD.

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, 63308 Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.