« Tagasi

Põlva linnas Lina tn 21 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496 Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,86 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada alale kaks hoolekandeasutust. Lina tn 21 katastriüksusel asuv koolihoone lammutatakse osaliselt pärast õppetegevuse väljaviimist nimetatud hoonest. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel.

 

Täiendav info:
Kristiina Sisask
Geoinfospetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5300 6548
kristiina.sisask@polva.ee